Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el Club Natació Banyoles informa que és titular del lloc web www.cnbanyoles.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la llei citada, el Club Natació Banyoles informa del següent:

El titular d’aquest lloc web és el Club Natació Banyoles, amb CIF G17033887 i domicili social al Passeig Antoni Gaudí, 3, 17820 Banyoles (Girona), inscrit al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el número 957. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@cnbanyoles.cat.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web del Club Natació Banyoles atribueix la condició d’usuari i, per tant, s’accepten totes les condicions d’ús establertes en aquest text sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web del Club Natació Banyoles proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis habilitats pel Club Natació Banyoles per l’accés a certs continguts o serveis oferts a la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel Club Natació Banyoles en sentit contrari al que s’indica a les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’orde públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

El Club Natació Banyoles no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir mitjançant els enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres webs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web aliens a la seva propietat als que es pugui accedir fent clic a enllaços.

El Club Natació Banyoles declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació de l’usuari. En conseqüència, el Club Natació Banyoles no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

Modificacions

El Club Natació Banyoles es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, del contingut del seu lloc web. Tant en el que fa referència als continguts de la web com de les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web mitjançant qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres de posteriors.

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del Club Natació Banyoles amb CIF G17033887 i domicili social a Passeig Antoni Gaudí, 3 – 17820 (Banyoles), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, el Club Natació Banyoles informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantinguem amb vostè.

El Club Natació Banyoles informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Club Natació Banyoles es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixen o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comunicacio@cnbanyoles.cat

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

El Club Natació Banyoles, per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)., titularitat del Club Natació Banyoles. Seran, en conseqüència,  obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant a la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com als tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i mitjançant qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Club Natació Banyoles.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Club Natació Banyoles. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a la pàgina del Club Natació Banyoles.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

El Club Natació Banyoles es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normatives sobre jurisdicció i competència al respecte. El Club Natació Banyoles té el seu domicili a Passeig Antoni Gaudí, 3 – 17820 (Banyoles).