Club del Mecenatge

Forma part de la nostra força!

Tenim l’empenta de prop de 10.000 associats, 600 esportistes federats de 8 seccions i grans projectes per a un club gairebé centenari. Ajuda’ns a fer-los realitat!

Posa’t en contacte amb nosaltres per trobar la millor fórmula de col·laboració i seguir fent més gran la història de l’entitat.

cnbanyoles@cnbanyoles.cat

Mecenes del Club

Col·laboradors

Entitat d’utilitat pública

El reconeixement a les finalitats d’interès general del CNB.

Des del maig de 2019 el Club Natació Banyoles compta amb l’estatus d’Entitat d’Utilitat Pública, com a reconeixement administratiu a la tasca social i d’interès general que realitza el CNB. Això ha estat possible gràcies també a que és un organisme de caràcter cívic, educatiu, cultural i, evidentment, que vetlla per la pràctica de l’activitat física i esportiva sense afany de lucre. Un altre fet que ha estat determinant és que la seva activitat està oberta a donar servei a diferents col·lectius amb necessitats específiques, com escoles o entitats socials amb usuaris amb capacitats diverses, mitjançant cursos de natació o d’altres activitats aquàtiques.

És important destacar que, com a Entitat Pública, els donatius realitzats per empreses i persones individuals gaudeixen d’importants desgravacions fiscals:

Deducció IRPF persones físiques:

80% pels primers 150 € i 35% pel que sobrepassi aquest import o bé 40% en donacions recurrents, a partir del 3r any.

Deducció fiscal persones jurídiques:

35% de l’import de la donació amb un límit del 10% de la base imposable de l’impost de societats (40% en donacions recurrents, a partir del 3r any).

Menú