Club del Mecenatge

Forma part de la nostra força!

Tenim l’empenta de 10.000 associats, 700 esportistes federats de 8 seccions i grans projectes per a un club gairebé centenari. Ajuda’ns a fer-los realitat!

Posa’t en contacte amb nosaltres per trobar la millor fórmula de col·laboració i seguir fent més gran la història de l’entitat.

cnbanyoles@cnbanyoles.cat

Mecenes del Club

Col·laboradors

Entitat d’utilitat pública

El reconeixement a les finalitats d’interès general del CNB.

Des del maig de 2019 el Club Natació Banyoles compta amb l’estatus d’Entitat d’Utilitat Pública, com a reconeixement administratiu a la tasca social i d’interès general que realitza el CNB. Això ha estat possible gràcies també al fet que és un organisme de caràcter cívic, educatiu, cultural i, evidentment, que vetlla per la pràctica de l’activitat física i esportiva sense afany de lucre. Un altre fet que ha estat determinant és que la seva activitat està oberta a donar servei a diferents col·lectius amb necessitats específiques, com escoles o entitats socials amb usuaris amb capacitats diverses, mitjançant cursos de natació o d’altres activitats aquàtiques.

És important destacar que, com a Entitat Pública, els donatius realitzats per empreses i persones individuals gaudeixen d’importants desgravacions fiscals:

Deducció IRPF persones físiques:

80% pels primers 150 € i 35% pel que sobrepassi aquest import o bé 40% en donacions recurrents, a partir del 3r any.

Deducció fiscal persones jurídiques:

35% de l’import de la donació amb un límit del 10% de la base imposable de l’impost de societats (40% en donacions recurrents, a partir del 3r any).