Notícies

Aclariments sobre les quotes dels clubs i entitats esportives

En virtut de la declaració de l’estat d’alarma, per part del Govern de l’Estat, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten directament les persones consumidores, com ara el tancament de les instal·lacions esportives públiques i privades, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum han volgut aclarir els dubtes existents sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre, i més concretament si aquestes quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els serveis.

Aquí podeu consultar el document emès per l’Agència Catalana del Consum.

Notícies Relacionades

Menú